Πολυμέσα

Τα “Πολυμέσα” είναι ο κλάδος της πληροφορικής τεχνολογίας που ασχολείται με τον συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών, δηλαδή κειμένου, γραφικών εικόνας, κινούμενης εικόνας (animation), ήχου και βίντεο, για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών.

Σκοπός του συγκεκριμένου course είναι ένας καλλιτέχνης να μπορεί να εντάξει στο προσωπικό του στυλ στοιχεία, μέσω προγραμμάτων του υπολογιστή. Η χρήση των διαφόρων προγραμμάτων δίνει στο σπουδαστή τη δυνατότητα να δουλεύει με ένα ή παραπάνω προγράμματα (ή και το συνδυασμό τους) για να φτάσει στο τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα του εικαστικού του έργου.

Κάνε εγγραφή και ενημερώσου για περισσότερες πληροφορίες